SmartCone

smartcone.sk

Webová platforma pre systém online vzdelávania

Jedná sa o veľký projekt zameraný na tvorbu, predaj a realizáciu vzdelávania prostredníctvom online kurzov vo forme videí. Zahŕňa rozhranie pre lektorov, v ktorom dokážu jednoducho vytvárať grafiku do vzdelávacích videí, pridávať videá, testy a vytvárať z nich kurzy. Taktiež je tu rozhranie pre zákazníkov, ktoré umožňuje informovať sa o ponúkaných kurzoch, objednať si ich a následne ich absolvovať, opakovane sa k nim vracať a sledovať svoj pokrok. Do projektu postupne pribudnú ďalšie súčasti.

Pozrieť web
SmartCone